Strategia-horisontit 2023 - Kohti kestävää kasvua ja edelläkävijyyttä 8.2.2023

save the date strategiahorisontit 2023

OHJELMA

Aika: 8.2.2023
Klo: 13 – 18

Paikka: Pikku-Finlandia

Seminaarin avaussanat, Jouni Flyktman pj, SSJS

Keynote puheenvuoro Mikko Kosonen ja Timo Santalainen: Elinvoimaetu: missiona kestävän kasvun edelläkävijyys

Eero Vaara: Uusia lähestymistapoja strategiatyöhön

Teresa Kemppi-Vasama: Kestävää kasvua yli 70 vuotta. Case Kemppi Group Oy

Paula Kilpinen: Inhimillinen strategia- miksi strategiaa ei pidä jalkauttaa vaan inhimillistää? 

Jukka Mäkelä: Edelläkävijäkaupungin kestävä kasvu ja elinvoimaetu syntyy kumppanuudesta yritysten ja yliopistojen kanssa

Wrap Up-paneeli: Mukana mm. Jorma Eloranta, Mika  Kamensky, Anneli Valpola, Mirja Mutikainen, Kimmo Suominen

PIkku-Finlandia
Kuva: Mika Pollari / Finlandiatalo

PUHUJAT

Mikko-Kosonen-03-2016-11_skaalattu

Mikko Kosonen (KTT)

Sitran innovaatiojohtaja 2007, Sitran yliasiamies 2008-2020, Aalto yliopiston hallituksen puheenjohtaja

Mikko Kososella (KTT) on vankka vuosikymmenien kokemus strategisesta johtamisesta niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Hän oli mukana Nokian menestystarinan rakentamisessa 80-luvulta lähtien vuoteen 2007 saakka ja tämän jälkeen Sitran yliasiamiehenä vuosina 2008-2020. Hän on vaikuttanut useiden yritysten ja organisaatioiden hallituksissa Suomessa ja ulkomailla.

Kosonen on toiminut vuodesta 2019 lähtien Aalto Yliopiston hallituksen puheenjohtajana. Hän on julkaissut useita artikkeleita ja kirjoja yrityksen strategiasta, muun muassa yhdessä Timo Santalaisen kanssa kirjoitetun teoksen ”Elinvoimaetu”, joka on tulevaisuuteen ohjaava strategiaopas yritysten ja julkisen sektorin päättäjille.

 

 

 
Timo Santalainen

Timo Santalainen (KTT, VTL)

SSJS:n ja SMS:n perustajajäsen Aalto Yliopiston, LUT Yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti

Timo Santalainen (KTT, VTL) on SSJS:n perustajajäsen ja Sveitsissä toimivan yritysjohdon kehittämis- ja tutkimuspalveluja tarjoavan Stratnetin perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus strategisesta johtamisesta niin käytännön johtajana, tutkijana kuin kansainvälisenä konsulttinakin. Hän on myös Strategic Management Societyn (SMS) perustajajäsen ja toimi pitkään Strategy Practice -intressiryhmän puheenjohtajana.

Santalainen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori (Turun kauppakorkeakoulu) ja valtiotieteen lisensiaatti (Turun yliopisto). Hän on Aalto Yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti. Santalainen on kirjoittanut lukuisia artikkeleita kansainvälisiin julkaisuihin sekä julkaissut yhteensä 13 kirjaa, muun muassa ”Kun normibisnes ei riitä: Kestävä strategointi”, ”Strateginen ajattelu & toiminta” sekä ”Escaping Business As Usual: Rethinking Strategy”.

 

 

 
Eero Vaara

Eero Vaara

Organisaatio- ja strategiatutkimuksen professori Oxfordin yliopistossa, vieraileva professori Aalto Yliopistossa

Eero Vaara toimii organisaatio- ja strategiatutkimuksen professorina Oxfordin yliopistossa sekä vierailevana professorina Aalto Yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy strategiseen ja institutionaaliseen muutokseen, jota hän tarkastelee diskursiivisesta ja narratiivisesta näkökulmasta. Vaara on palkittu useasti työstään organisaatiotutkimuksen parissa.

Tutkijan työnsä ohella Vaara on toiminut myös johtotehtävissä kansainvälisissä yhdistyksissä ja järjestöissä, muun muassa EGOS:n puheenjohtajana, Academy of Managementin hallituksen jäsenenä ja EIASM:n hallituksen jäsenenä. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian sekä Suomen Tiedeseuran jäsen.

 

 

 

 
Teresa Kemppi-Vasama

Teresa Kemppi-Vasama (VTM, MBA)

Teresa Kemppi-Vasama on kolmannen polven perheyrittäjä ja omistaja Kemppi Group -konsernissa. LUT-yliopiston hallituksen puheenjohtaja

Teresa Kemppi-Vasama (VTM, MBA) on kolmannen polven perheyrittäjä ja omistaja Kemppi Group -konsernissa. Hän on Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Kempower Oyj:n hallituksen jäsen. Vuosikymmenten kovan työn tuloksena Kempistä on tullut oman alansa kansainvälinen veturiyritys, jonka tuotteita viedään jopa yli 70 maahan. Kemppi toimii suunnannäyttäjänä sekä hitsauslaiteteknologiassa että tuottavien hitsausratkaisujen kehittäjän, ja panostaa jatkuvaan tutkimukseen sekä tuotekehitykseen.

Teresa toimii myös LUT-yliopiston hallituksen puheenjohtajana. Muita hallitusrooleja hänellä on mm. Cargotec Oyj:ssä, VITAKO ry:ssä sekä Lahden Teollisuusseurassa. Koulutukseltaan hän on sosiaalipsykologi, VTM sekä MBA.

 

 

 

 
Paula Kilpinen

Paula Kilpinen (KTT)

Johtaja ja executive coach, Henley Business School, sekä tietokirjailija ja puhuja.

Paula Kilpinen (KTT) on yritysvalmentaja, johdon neuvonantaja ja tietokirjailija, jonka erityisenä kiinnostuksen kohteena on inhimillisempi työelämä. Hän on valmentanut kymmeniä yrityksiä ja satoja johtajia ja osaa katsoa strategiaa eri näkökulmista. Hän on myös toiminut toimitusjohtajana, strategisena neuvonantajana ja tutkijana. Kauppalehti Fakta valitsi Kilpisen vuonna 2020 selvityksessään 25 johtajakuiskaajan joukkoon.

Kilpisen väitöskirja on kansainvälisesti palkittu sekä valittu Aalto yliopiston vuoden väitöskirjaksi. Keväällä 2022 hän on julkaissut osittain väitöskirjaansa perustuvan, puhutuksi nousseen esikoisteoksensa ”Inhimillinen strategia”. Teoksen ajatuksena on tuoda strategia ihmisläheiseksi ja osaksi työyhteisön jokapäiväistä toimintaa. Kirja on yksi Suomen Ekonomien järjestämän Bisneskirja-kilpailun viidestä finalistista.

 

 

 

 

 

 
Jukka Mäkelä

Jukka Mäkelä (DI, EMBA)

Aalto yliopiston kunniatohtori, Espoon kaupunginjohtaja

Jukka Mäkelä (Executive MBA, DI, Aalto yliopiston kunniatohtori) on toiminut Espoon kaupunginjohtajana vuodesta 2011 lähtien. Mäkelä on ollut Espoon politiikassa mukana vuodesta 1997 lähtien toimiessaan ensin kaupunginvaltuutettuna sekä myöhemmin kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Hänet on vihitty Aalto yliopiston kunniatohtoriksi vuonna 2019.

 

Kaupunginjohtajana Mäkelä pitää tavoitteet korkealla ja kaupungin strategiassa on asetettu tavoitteeksi taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävä kasvu. Mäkelän kokemuksen mukaan Espoo onnistuu parhaiten silloin, kun mukaan yhteistyöhön saadaan niin ihmiset, yhteisöt kuin yrityksetkin.

Aiemmin Mäkelä työskenteli Tekniikan Akateemisten Liitto ry:n yksikönjohtajana. Mäkelä on myös toiminut kansanedustajana vuosina 2007-2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKUSTELUA FASILITOI

Terhikki-Rimmanen_skaalattu

Terhikki Rimmanen

Terhikki Rimmanen on Humap Consultation Oy:n toimitusjohtaja. Hän on lähes 25 vuoden ajan ollut edelläkävijöiden joukossa kehittämässä uusinta teknologiaa hyödyntäviä strategiaprosesseja. Terhikin mielestä strategiatyössä on tärkeää tunnistaa sekä inhimillisen pääoman merkitys että ekosysteemin vaikutus. Hänen mukaansa dialoginen yhteistyö on strateginen valinta, jonka tulisi olla jokaisen johtoryhmän agendalla. Yhdistämällä ihmislähtöiset toimintamallit ja uusin teknologia saadaan kasvukulttuuri kukoistamaan. Näistä teemoista hän kirjoittanut artikkeleita, joista viimeisin löytyy kirjasta ”Itseään isommaksi, Advisory Board strategisen johtamisen tukena, 2022.”

Pekka Pirhonen

Pekka Pirhonen

Pekka Pirhonen on Humap Consultationin strategiakonsultti, jolla on yli 40 vuoden kokemus organisaatioiden strategisesta kehittämisestä. Pekan motto on ”Pysy tuoreena”.  Tuoreus voi olla strategian todeksi elämistä ja seuraavan strategisen liikkeen yhteiskehittelyä. Tietoista läsnäoloa johtoryhmän kokouksessa tai asiakastapaamisessa. Taitavaa itsensä johtamista, henkistä kasvua ja tuottavaa tapaa kytkeytyä muihin. Oikeastaan kyse on riemukkaasta ja sinnikkäästä avautumisesta uudelle. Olemisen laatu määrittää tekemisen laadun jokaisessa kohtaamisessa.

 

Lipun hinta sisältää:

Seminaarilipun hintaan (190 €) sisältyy Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry:n (SSJS) vuoden 2023 jäsenyys. SSJS on Suomen johtava strategiaosaajien verkosto, joka tukee jäsentensä oppimista ja verkostoitumista sekä edistää suomalaisten yritysten ja yhteisöjen strategiaosaamista. Lisätietoja seuran toiminnasta www.ssjs.fi

Seuran jäsenenä voit osallistua sen kuukausittaisiin tapahtumiin sekä hyödyntää seuran tarjoamia palveluita. Jäsenenä laajennat verkostoasi, olet osa innostunutta ja uteliasta strategia-ammattilaisten verkostoa, kasvatat osaamistasi ja olet kartalla strategisen johtamisen uusista tuulista.

Lipun hintaan sisältyy myös Mikko Kososen ja Timo Santalaisen 2022 julkaistu teos Elinvoimaetu — Missiona kestävän kasvun edelläkävijyys, joka on tulevaisuuteen ohjaava strategiaopas yritysten ja julkisen sektorin päättäjille. Paine ilmastonmuutoksen ja terveydenhoidon kaltaisten pulmien ratkaisemisesta kasvaa jatkuvasti ja Suomalaisille yrityksille näiden haasteiden ratkaiseminen yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden ja yliopistojen kanssa tarjoaa ennen näkemättömiä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Parhaimmillaan tämä yhteistyö tuottaa kaikkia osapuolia vahvistavan hyvän kierteen, elinvoimaedun. Kirjassa pyritään kuromaan umpeen kuilua julkisten toimijoiden ja yritysjohdon välillä. Yritykset voivat löytää uusia kestävän kasvun lähteitä avartamalla strategista ajatteluaan ja kehittämällä toimintamallejaan yhteistyössä julkisten toimijoiden ja yliopistojen kanssa. 

Lipunmyynti on päättynyt. Seuraa seminaarin keskustelua somessa tunnisteella #strategiahorisontit

fbq('track','AddToCart'); }); });

YHTEISTYÖSSÄ